Soap Base For The Best
Soap Base For The Best
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

Benza Soap

สบู่ผสมสารแอนตี้แบคทีเรีย

previous arrow
next arrow
Slider

บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส แล็บโบราโทรี่ จำกัด ประสบการณ์จากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ทางเราค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับด้านเครื่องสำอาง สกรินแคร์ สบู่ ผลงานวิจัยได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจกับลูกค้าของเราได้อย่างเต็มที่ทำให้เราก้าวขึ้นเป็นหนึ่งใน Lab ที่พัฒนาสูตรสินค้า ที่นำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาปรับประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของทางเราจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ แนวคิดสำคัญคือการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตราย ต่อคนใช้และสิ่งแวดล้อม

ลักษณะเบส : เบสสีเหลืองปนเขียวขุ่น มี ฟองเยอะ นุ่มลื่นไม่เกิดการแพ้ ค่าความเป็นกรด –ด่าง (pH) : 8-10 ส่วนประกอบ : AQUA, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, SORBITAL, SODIUM STEARATE, SODIUM COCOYL ISETHIONATE, SODIUM MYRISTATE, SODIUM PALMITATE, SODIUM LAURATE, LANOLINE,…

ลักษณะเบส : เบสใส ฟองเยอะ ฟองโฟมนุ่ม ใช้แล้วไม่แห้งตึง ไม่เกิดเหงื่อสบู่ ไม่แตกเป็นเสี่ยงๆ ระหว่างการใช้ ค่าความเป็นกรด –ด่าง (pH) : 8-10 ส่วนประกอบ : AQUA, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, SORBITAL, SODIUM STEARATE, SODIUM COCOYL ISETHIONATE, SODIUM MYRISTATE, SODIUM PALMITATE,…

ลักษณะเบส : เบสสีเหลือง มีเยื่อของรังไหมปะปนในเบส ฟองเยอะ นุ่มลื่นไม่เกิดการแพ้ ใช้แล้วไม่แห้ง ค่าความเป็นกรด –ด่าง (pH) : 8-10 ส่วนประกอบ : AQUA, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, SORBITAL, SODIUM STEARATE, SODIUM COCOYL ISETHIONATE, SODIUM MYRISTATE, SODIUM PALMITATE, SODIUM LAURATE,…

ลักษณะเบส : เบสใส  สีน้ำตาลแดงฟองเยอะ เนื้อละเอียด ใช้แล้วไม่แห้งตึง ไม่เกิดเหงื่อสบู่ ค่าความเป็นกรด –ด่าง (pH) : 8-10 ส่วนประกอบ : AQUA, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, SORBITAL, SODIUM STEARATE, SODIUM COCOYL ISETHIONATE, SODIUM MYRISTATE, SODIUM PALMITATE, SODIUM LAURATE,…

ลักษณะเบส : เบสใส  สีทองคำเข้มฟองเยอะ เนื้อละเอียด ใช้แล้วไม่แห้งตึง ไม่เกิดเหงื่อสบู่ ค่าความเป็นกรด –ด่าง (pH) : 8-10 ส่วนประกอบ : AQUA, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, SORBITAL, SODIUM STEARATE, SODIUM COCOYL ISETHIONATE, SODIUM MYRISTATE, SODIUM PALMITATE, SODIUM LAURATE,…

ลักษณะเบส : เบสสีเทา เนื้อเบสมีความนุ่มลื่นเหมือนใช้โคลน พอกผิว ใช้แล้วไม่แห้งตึง ไม่เกิดเหงื่อสบู่ ค่าความเป็นกรด –ด่าง (pH) : 8-10 ส่วนประกอบ : AQUA, ROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, SORBITAL, SODIUM STEARATE, SODIUM COCOYL ISETHIONATE, SODIUM MYRISTATE, SODIUM PALMITATE, SODIUM LAURATE,…

ลักษณะเบส : เบสสีน้ำตาลเข้ม พร้อมสครับกาแฟบด ฟองเยอะไม่เกิดการแพ้ ใช้แล้วไม่แห้งตึง ไม่เกิด ค่าความเป็นกรด –ด่าง (pH) : 8-10 ส่วนประกอบ : AQUA, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, SORBITAL, SODIUM STEARATE, SODIUM COCOYL ISETHIONATE, SODIUM MYRISTATE, SODIUM PALMITATE, SODIUM LAURATE…

ลักษณะเบส : เบสใส ฟองเยอะ ล้างเครื่องสำอางกันน้ำได้ ใช้แล้วไม่แห้งตึง ไม่เกิดเหงื่อสบู่ ค่าความเป็นกรด –ด่าง (pH) : 8-10 ส่วนประกอบ : AQUA, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, SORBITAL, SODIUM STEARATE, SODIUM COCOYL ISETHIONATE, SODIUM MYRISTATE, SODIUM PALMITATE, SODIUM LAURATE…

ลักษณะเบส : สีดำ ฟองเยอะ ใช้แล้วไม่แห้งตึง ไม่เกิดเหงื่อสบู่ ไม่แตกเป็นเสี่ยงๆ ระหว่างการใช้ ค่าความเป็นกรด –ด่าง (pH) : 8-10 ส่วนประกอบ : AQUA, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, SORBITAL, SODIUM STEARATE, SODIUM COCOYL ISETHIONATE, SODIUM MYRISTATE, SODIUM PALMITATE, SODIUM…

AD. 1  Soi Tha Kham 4 Yak 3-2, Samaedam, Bang Khun thian, Bangkok 10150, Thailand